Gabi na sa Munting Nayon


Gabi na sa Munting Nayon

Oil on Canvas